วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ถ่ายภาพกับ ICT

       สำหรับคุณค่าและความสำคัญของ ICT ที่เราใช้ในการศึกษาปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายประการเช่น ทันโลกทันเหตุการณ์รอบรู้เป็นสื่อในการเรียนการสอนสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้ ICT ในการศึกษาคือ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT ในการศึกษามากยิ่งขึ้น เกิดทักษะในการใช้ในการใช้ ICT มากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จาก ICT มาใช้พัฒนาเพื่อเป็นสื่อสำหรับในการเรียนการสอ

    สำหรับคุณค่าและความสำคัญของ ICT ที่เราใช้ในการศึกษาปัจจุบันนั้นมีมากมายหลายประการเช่น ทันโลกทันเหตุการณ์รอบรู้เป็นสื่อในการเรียนการสอนสำหรับประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้ ICT ในการศึกษาคือ จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT ในการศึกษามากยิ่งขึ้น เกิดทักษะในการใช้ในการใช้ ICT มากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จาก ICT มาใช้พัฒนาเพื่อเป็นสื่อสำหรับในการเรียนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น